Een instrument dat de kwaliteit van de zorgrelatie tussen communicatief kwetsbare mensen en hun begeleiders meet.

Een goede zorgrelatie

De relatie met een begeleider bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van zorg. Een goede kwaliteit van deze relatie draagt bij aan positieve uitkomsten: hogere cliënttevredenheid, besparing van tijd en kosten, minder diagnostisch testen, betere emotionele gezondheid en sneller herstel van ongemak.

Communicatief kwetsbare mensen

Het instrument is specifiek ontwikkeld voor communicatief kwetsbare mensen. Denk aan: mensen met dementie, niet aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking en mensen met neurodegeneratieve aandoeningen (ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose).

Waarom dit instrument

Communicatief kwetsbare mensen ervaren moeilijkheden in het duidelijk maken van hun behoeften en/of in het begrijpen van informatie. De groep mensen in een communicatief kwetsbare positie krijgt vaak langdurige zorg waarbij de kwaliteit van de zorgrelatie met de begeleiders essentieel is.

Het instrument — MEMZ

MEMZ (Mijn Ervaring met Mijn Zorgrelatie) geeft communicatiekwetsbare mensen de mogelijkheid om hun ervaringen in de zorgrelatie met de begeleider weer te geven. Op basis van de uitkomsten, kan een begeleider/een zorginstelling de kwaliteit van zorg verhogen.

In het instrument wordt de cliënt eerst gevraagd om een vraag met "ja", "nee" of "weet ik niet" te beantwoorden. Op basis van deze antwoorden begint er een gesprek waarin de cliënt zijn ervaringen kan delen.

Voor iedereen — drie onderdelen

omdat de groep communicatie kwetsbare mensen heel divers is bestaat het instrument uit drie afzonderlijke onderdelen, aangepast aan het niveau van de client. Zo kan iedereen, ongeacht zijn of haar niveau, gebruik maken van het instrument. Het inzichtelijk maken van de zorgrelatie kan via de volgende drie onderdelen.

1

De app

Met de app kan de cliënt zelfstandig vanaf zijn of haar tablet of computer vragen over de relatie met zijn of haar begeleider beantwoorden. Het personage Pim begeleidt de cliënt door de app. De cliënt kiest één thema waarover hij of zij iets kwijt wilt. Op het einde zal Pim de cliënt vragen zijn of haar antwoorden kort toe te lichten.

2

Het bord

Met het bord kan de cliënt met behulp van zijn of haar begeleider de vragen beantwoorden. De cliënt probeert zo veel mogelijk de vragen zelfstandig te beantwoorden, maar de begeleider kan waar nodig hulp bieden of doorvragen. Op deze manier ontdekken de begeleider en de cliënt samen waar de verbeterpunten in de zorgrelatie zijn.

3

Het groepsspel

Met het groepsspel kan een groep van twee tot zes cliënten met behulp van een begeleider ervaringen delen. Het groepsspel is vooral geschikt om de relatie tussen een groep cliënten en begeleiders inzichtelijk te maken. In groepsvorm wordt de dialoog bevorderd, mensen voelen zich meer op hun gemak en zullen mogelijk eerder wat durven zeggen.

Thema's — Onderwerpen

Alle drie de onderdelen van het instrument bevatten dezelfde vragen verdeeld over vier verschillende hoofdthema’s:

Doen Wat doet mijn begeleider in de omgang met mij?
Begrijpen Hoe kan mijn begeleider zich inleven in mij?
Samenwerken Hoe werk ik samen met mijn begeleider?
Een gesprek voeren Hoe praat mijn begeleider met mij?
Probeer het zelf! Sleep de kaarten hieronder naar ja of nee.

Neemt mijn begeleider voldoende tijd voor mij?

Praat mijn begeleider met mij in plaats van over mij?

Vraagt mijn begeleider hoe het met mij gaat?

Is mijn begeleider
vriendelijk tegen mij?

Veel gestelde vragen

Bestaande instrumenten om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken zijn veelal complexe vragenlijsten. Voor mensen in een communicatief kwetsbare positie zijn deze echter niet toegankelijk, omdat deze teveel vragen van hun communicatieve vermogen, hierdoor blijven de persoonlijke ervaringen buiten beeld. Kwalitatieve methodieken zijn voor deze mensen geschikter omdat ze flexibel kunnen aansluiten op de cognitieve vaardigheden en het taalvermogen van deze mensen.
Het instrument is te verkrijgen bij het lectoraat Autonomie en Participatie bij Stephanie Lenzen (stephanie.lenzen@zuyd.nl) van Zuyd Hogeschool of bij Vector4 (info@vector4.com).
De thema’s, bijbehorende vragen en illustraties kunnen aangepast en op maat gemaakt worden voor uw situatie/organisatie. Wilt u meer weten laat ons dat dan weten en neem contact met ons op via het contactformulier op deze website of door een mail te sturen naar info@vector4.com. Wij nemen daarna snel contact met u op.